Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej
 im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie

od dnia 1 września 2020 r.

opracowane zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS

Wytyczne dla szkół i placówek
wrzesień 2020
10 zasad dla uczniów
GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 10 zasad dla rodziców
 
                       
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Ziemi Grójeckiej
w Zaborowie
Akademia Przedszkolaka
"KRASNAL"
w Zaborowie
UWAGA!
1 grudnia 2018 r. szkoła zmieniła adres
poczty elektronicznej z
pspzaborow@o2.pl
na
szkola@pspzaborow.nazwa.pl